Tietosuojaseloste - Pähkinä-Hius

(Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § )

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Laatimispäivä: 3.5.2018

Rekisterinpitäjä: Pähkinä-Hius

Osoite: Mantelikuja 1, 01710 Vantaa

Muut yhteystiedot: 09-8544567

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 
Sini Silfvenius-Bart  p.09-8544567 ginger83@gmail.com

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri, ajanvaraustiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Rekisterin tietosisältö:

Nimi
Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postitusosoite)
Kotipaikka
Maa ja alue
Tehdyt palvelut

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin henkilötiedot ovat asiakkaiden itsensä ilmoittamia aikaa varatessa. Rekisteriä päivitetään säännöllisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Pähkinä-Hiuksen henkilökunnalla. Rekisteriin kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen käyttäjätunnus + salasana.

 

Tarkastusoikeus:

Pähkinä-Hiuksen asiakkailla on oikeus tarkastaa tiedot itsestään ottamalla yhteyttä sähköisesti liikkeemme yhteyshenkilöön Sini Silfvenius-Bart ginger83@gmail.com

Vastustamisoikeus


Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Pähkinä-Hiuksen asiakkailla on oikeus vaatia rekisterissä olevan, itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista, yhteyttä yhteyshenkilöön :

Sini Silfvenius-Bart ginger83@gmail.com

Suoramarkkinointikielto


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.